Luna Gong by Martin Blase

luna gong, nordic gong, synodic moon gong